Jméno Heslo

Film

Nyní se konečně podařilo vytvořit sadu propagačních materiálů, které budou moci oslovit rázem daleko širší okruh lidí, než se to mohlo podařit organizováním jednotlivých vycházek. Je to DVD nejen s filmem o stopách působení J. Foglara v tomto kraji, ale současně i s medailonem Ledče nad Sázavou a blízkého okolí. V obalu DVD je vložena turistická mapa Ledečska, na její druhé straně je plánek vycházkového okruhu s řadou památných míst z Foglarových knížek, vložena je i brožurka s jejich podrobným popisem. Na čtyřech těchto místech se také objevily nové orientační tabule s popisem cesty. Každý návštěvník Posázaví tak bude mít k dispozici dostatek informací, aby se v těchto místech dokázal orientovat i bez skutečného průvodce.

Vytvořit na tento námět dokumentární film znamenalo pro jeho tvůrce spolu s Janem Krejčím a Tónym Stejskalem projít tímto krajem znovu s kamerou, natáčet vzpomínky místních obyvatel i pamětníků - účastníků táborů, pátrat po starých fotografiích, videozáznamech a dalších autentických dokumentech, které by co nejlépe dobu Jestřábova působení v tomto kraji přiblížily divákovi.

Má město pomáhat organizovat druhý ročník akce Jestřábova stopa?
Ano
75.3%
(457)
Ne
24.7%
(150)
Připravované akce
Momentálně žádnou akci nepřipravujeme.
SROP Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
73057