Jmno Heslo

Zprva | 29. duben 2008, 08:55

Setkání starostů na Sluneční zátoce

Starostové posázavských měst a obcí se na Sluneční zátoce sešli v pondělí 28. dubna 2008 od 10:00 hodin s přípravným výborem projektu Sázava21, kterému předsedá senátor Bedřich Moldan a starosta Kácova Jaroslav Buchal. Ti na toto setkání pozvali zástupce ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, státního fondu životního prostředí, agentury ochrany přírody, Povodí Vltavy, Úpravny vody Želivka, českých drah, pražského magistrátu, výzkumných ústavů z oblasti vod, agentury Cenia. Diskutovalo se zde tři hodiny o možnostech naplnění motta programu "Sázava čistá, zdravá, romantická", ke kterému hodlá pracovní výbor ve spolupráci s výše uvedenými institucemi využít dostupné grantové programy MZ, MŽP a MMR ČR. Hlavním úkolem přípravného výboru je příprava typových žádostí a projektů, které by usnadnily práci a zpřístupnily dotační tituly hlavně starostům malých obcí, které hodlají následně oslovit dotazníky popř. navštívit na společných schůzkách.
Hostitelem pracovního setkání bylo Město Ledeč nad Sázavou, za které všechny účastníky přivítal starosta města Stanislav Vrba. Místo setkání bylo jím vybráno záměrně, neboť právě Sluneční zátoka naplňuje poslední atribut programového motta - Sázava romantická. Účastníci setkání si kromě společné fotografie od pomníku Jaroslava Foglara odváželi sebou domů i propagační DVD Sluneční zátoka - kraj Jaroslava Foglara a určitě též příjemné dojmy z tohoto romantického koutu Sázavy.
Poděkování patří manželům Janouškovým, kteří nám zapůjčili sál a postarali se o pohoštění.

Foto Otakar Kubát.
Logo Zahájení Senátor Moldan Z jednání 1 Z jednání 2 Pracovní tým Na Sluneční zátoce Společné foto Pozvánka do Ledče
Stanislav Vrba
Posledn komente
dn komente.
SROP Fondy Evropsk Unie Kraj Vysoina FOND VYSOINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysoina
73057