Jméno Heslo

Zpráva | 13. říjen 2008, 10:11

SokolovĂ© na SluneÄŤnĂ­ zátoce

V sobotu 11. října 2008 navštĂ­vila proslunÄ›nou foglarovu louku na SluneÄŤnĂ­ zátoce skupina 75-ti účastnĂ­kĹŻ celostátnĂ­ho mezisletovĂ©ho cyklu SokolskĂ© cesty 2007 -2011. PĹ™ivedla je sem náčelnice TJ Sokol LedeÄŤ nad Sázavou ing. Hana Horáková v rámci putovánĂ­ krajinou legendárnĂ­ch HochĹŻ od Bobří Ĺ™eky. PřátelĂ© pobytu v přírodÄ› z tÄ›locviÄŤnĂ˝ch jednot z celĂ© ÄŚR nejprve navštĂ­vili geografickĂ˝ stĹ™ed ÄŚR v ÄŚĂ­hošti, pak chovnou stanici v PavlovÄ›, památnĂ˝ tis ve VilĂ©movicĂ­ch, StvoĹ™idla, SluneÄŤnĂ­ zátoku a veÄŤer si na ledeÄŤskĂ©m Rašovci zazpĂ­vali u táboráku. DruhĂ˝ den v nedÄ›li dopoledne jim starosta LedÄŤe nad Sázavou umoĹľnil prohlĂ­dku jeskynÄ› pod Ĺ eptouchovem, skalnĂ­ vyhlĂ­dky na Ĺ eptouchovÄ›, ĹľidovskĂ© synagogy a ledeÄŤskĂ©ho hradu. Stihli tĂ©Ĺľ prohlĂ­dku kostela sv. Petra a Pavla a farnĂ­ zahrady. Na památku si od nás odnášeli DVD film o LedÄŤi a SluneÄŤnĂ­ zátoce.
KrásnĂ© poÄŤasĂ­ pĹ™ispÄ›lo ke krásnĂ˝m zážitkĹŻm v Perle PosázavĂ­, která účastnĂ­ky pĹ™ekvapila svoji rozmanitostĂ­, malebnostĂ­, ÄŤistotou a mnoĹľstvĂ­m turistickĂ˝ch zajĂ­mavostĂ­. Ĺ koda, Ĺľe se celorepublikovĂ© akce nezúčastnilo vĂ­ce cviÄŤitelĹŻ z havlĂ­ÄŤkobrodskĂ© sokolskĂ© Ĺľupy.
Stanislav Vrba
Poslední komentáře
Žádné komentáře.
SROP Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
71764