Jmno Heslo

Zprva | 30. erven 2010, 13:47

Setkání ve Sluneční zátoce 2010

Letošního setkání ve Sluneční zátoce na řece Sázavě v sobotu 19. června se zúčastnilo téměř 180 příznivců díla Jaroslava Foglara-Jestřába. Motivem setkání bylo 20. výročí vzniku Sdružení přátel Jaroslava Foglara - SPJF, založeného v dubnu 1990 třemi brněnskými foglarovci Karlem Janským-Delfínem, Jiřím Punčochářem a Milošem Vraspírem-Bobrem. Oba posledně uvedení převzali v zátoce Pamětní desku k 20. výročí založení foglarovského sdružení od člena sdružení, uměleckého řezbáře Vladimíra Mráze-Camra. Tradičně se setkání zúčastnili zástupci Pražské Dvojky, kteří v zátoce před desítkami let tábořili, a to Vladimír Janík-Dan a Jan Klepáč přezdívaný Jenda K. Účastníkům zazpíval s dalšími Dvojkaři písničky Do Ameriky, My pluli dál, Stará stezka aj. Písně jim podbarvil, tak jako každoročně, kytarou Jenda K.
I foglarovec Ladislav Píšala-Ladis z Brna přijel do zátoky s kytarou a uvedl svou novinku - píseň Zátoka slunce, která sklidila velký ohlas. Předsedou sdružení MV-Bobrem byly předány Čestná uznání za dlouholetou propagaci díla J. Foglatra, a to kreslíři Káju Saudkovi, turistickému oddílu Sokolík Silůvky u Brna, Jaromíru Hronovi ze Silůvek a Pavlu Noskovi z Prahy.
Granátové bobříky obdrželi dva zástupci brněnské pobočky SPJF z rukou Slávka Janova-Nashvilla, který vymyslel tzv. foglarovské odběry krve, taktéž pokřtil novou dřevěnou turistickou známku k 20. výročí založení sdružení. Ke křtu byla využita voda z několika tábořišť, kde Dvojkaři před desítkami let prožívali nevšední dobrodružství se svým vůdcem Jestřábem...
V zátoce byla řada doprovodných akcí - zasazení asi dvoumetrového stromu gingko biloba v areálu zátoky, uskutečnil se prodej pohlednic sdružení a dalších foglarovských materiálů. Každý účastník obdržel Pamětní list, různé foglarovské kartičky a záložky do knih. Pro mladou generaci bylo mezi stromy nataženo několik lan nízko nad zemí k vyzkoušení obratnosti při překonávání několikametrových vzdáleností. Počasí nejen foglarovcům, ale i skautům, trampům a zálesákům přítomným v zátoce přálo, spokojenost byla zřetelná u všech účastníků setkání. V diskusi mimo dalších vystoupili bývalý šéfredaktor časopisu ABC Vlastislav Toman, publicisté Olga Bezděková z Prahy a Václav Nosek z Neratovic. Ilustrátor Milan Teslevič opět předvedl své dovednosti a řadě účastníků nakreslil do deníků a cancáků pěkné kresbičky.
Skaut Bill z Ledče nad Sázavou pozval přítomné na výpravu do kolébky českého skautingu - na Orlovy v sobotu 11. září. Poděkování patří provozovatelům areálu Sluneční zátoky, manželům Janouškovým za chutná jídla. Příští foglarovské setkání se uskuteční v zátoce v sobotu 18. června 2011.
Společné foto Ocenění Zpěv u pomníku Výstava v lese
Miloš Vraspír - Bobr
Posledn komente
dn komente.
SROP Fondy Evropsk Unie Kraj Vysoina FOND VYSOINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysoina
73925