Jméno Heslo

Zpráva | 13. červen 2007, 22:43

Výstava J.Foglar - Jestřáb 1907 – 2007

V ledeÄŤskĂ© synagoze je od 7. ÄŤervna do 15. ÄŤervence k vidÄ›nĂ­ vĂ˝stava J.Foglar - Jestřáb 1907 – 2007. Autor vĂ˝stavy, foglarovec a filatelista Ivan Vápenka zde veĹ™ejnosti pĹ™edstavuje Ĺ™adu dobovĂ˝ch dokumentĹŻ ze Ĺľivota a dĂ­la Jaroslava Foglara, kterĂ˝ v LedÄŤi nad Sázavou - Perle PosázavĂ­, na nedalekĂ˝ch StvoĹ™idlech a ve SluneÄŤnĂ­ zátoce pobĂ˝val a ÄŤerpal zde inspiraci pro svoji knihu Hoši od Bobří Ĺ™eky.
Na vernisáži vĂ˝stavy dne 6.ÄŤervna 2007 v 15 hodin pĹ™ednesl kolĂ­nskĂ˝ herec Ăşryvek z Foglarovy stĂ­nadelskĂ© trilogie, nestor ledeÄŤskĂ˝ch skautĹŻ Standa Kovařík zavzpomĂ­nal na svĂ© kolegy a kolegynÄ› ze skautskĂ©ho roku 1942 a pan ZdenÄ›k VorlĂ­ÄŤek vysvÄ›tlit tĹ™em desĂ­tkám příchozĂ­ch, jak se jeho příbuznĂ˝ Slávek Foglar dostal do LedÄŤe.
VystavujĂ­cĂ­ autor Ivan Vápenka uvedl ve svĂ© krátkĂ© Ĺ™eÄŤi, Ĺľe Jaroslava Foglara znajĂ­ sice miliony lidĂ­, ale jen pár stovek lidĂ­ se mĹŻĹľe Ĺ™adit mezi jeho přátele.
Na slova pĂ­snÄ› mladĂ© zpÄ›vaÄŤky Petry ze základnĂ­ umÄ›leckĂ© školy „Je nás vĂ­c neĹľ loni, obyÄŤejnĂ˝ch tuláků“, navázal starosta mÄ›sta pĹ™ipomĂ­nkou, Ĺľe tÄ›ch opravdovĂ˝ch tulákĹŻ, trampĹŻ a skautĹŻ je bohuĹľel stále mĂ©nÄ›, proto se mÄ›sto LedeÄŤ nad Sázavou jiĹľ loni rozhodlo uspořádat oslavy 100. vĂ˝roÄŤĂ­ narozenĂ­ Jaroslava Foglara, vydalo soubor propagaÄŤnĂ­ch materiálĹŻ s DVD o Foglarovi a Perle PosázavĂ­, turistickĂ© kartiÄŤky SluneÄŤnĂ­ zátoka a Perla PosázavĂ­ a oslovilo tĂ©Ĺľ pana Ivana Vápenku k uspořádánĂ­ vĂ˝stavy, aby foglarovskĂ© myšlenky a ideály nezanikaly. PodobnĂ© vĂ˝stavy letos probÄ›hly v Praze, Plzni, TĹ™ebĂ­ÄŤi a Ĺ umperku, ale pouze v LedÄŤi nad Sázavou je SluneÄŤnĂ­ zátoka. Hallo, jdeme dál …
(foto: Ing. Pavel Nácovský)
výstava kronika Rychlé šípy řezba
Stanislav Vrba
Poslední komentáře
Žádné komentáře.
SROP Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
73057