Jméno Heslo

Zpráva | 14. srpen 2010, 10:24

Tak zase za rok

Tábor SluneÄŤnĂ­ zátoka se probouzĂ­ do sychravĂ© srpnovĂ© soboty. PoslednĂ­ den našeho táborovĂ©ho pobytu je tady, den louÄŤenĂ­, den slziÄŤek, pus na rozlouÄŤenou a slibĹŻ, jak se tu zase za rok sejdeme. Tak jako v roce 2009 ÄŤi 2008.
VÄŤerejší pátek tĹ™ináctĂ©ho jsme se vyřádili tak, Ĺľe dnes všichni Ĺľmouráme a chraptĂ­me. 40 dÄ›tĂ­ ze všech moĹľnĂ˝ch koutĹŻ ÄŚech šlo totiĹľ spát aĹľ s pĹŻlnocĂ­, pĹ™esnÄ›ji šlo na pokoje, kde naše štÄ›betánĂ­ navzdory pĹ™ikazĹŻm vedoucĂ­ch pokraÄŤovalo. Byli jsme tak rozdovádÄ›nĂ­ z pĹ™edchozĂ­ diskotĂ©ky, z noÄŤnĂ­ strašidelnĂ© stezky, z toho, Ĺľe je to zas na dlouhĂ˝, dlouhĂ˝ rok poslednĂ­ noc ve SluneÄŤnĂ­ zátoce, o kterĂ© se dovzvĂ­te vĂ­ce v táborovĂ©m denĂ­ku.
NavĂ­c vedoucĂ­ tábora v tĂ˝dnu pĹ™esvÄ›dÄŤili zbylĂ© 2/3 skupiny LuĹ tÄ›La, aby se mnou tou táborovou 1/3 uspořádaly ve SluneÄŤnĂ­ zátoce svĹŻj koncert. ZazpĂ­valy jsme zde 10 pĂ­sniÄŤek z našeho repertoáru, "zlidovÄ›lĂ©" Patnáctiny všichni dohromady i s dÄ›tmi a vedoucĂ­mi, a to hned 2x. :-)
Dnes odjĂ­ĹľdĂ­me, po nás nastupuje skupina sportovcĹŻ-turistĹŻ, kteří zde budou mĂ­t zázemĂ­ pro svĹŻj extrĂ©mnĂ­ závod, urÄŤitÄ› se tu zastavĂ­ další party vodákĹŻ anebo pĹ™ijde lesem nÄ›kdo jen tak na pivko, posedÄ›t a poklábosit. PĹ™ed námi tady probÄ›hla Neckyáda, StrunobranĂ­, Heligonky a setkánĂ­ FoglarovcĹŻ.
SluneÄŤnĂ­ zátoka láká svĂ˝m nádhernĂ˝m okolĂ­m, nezapomenutelnĂ˝m geniem loci a takĂ© pohostinostĂ­. SluneÄŤnĂ­ zátoka Ĺľije! PrvnĂ­ch 14 srpnovĂ˝ch dnĂ­ lĂ©ta pánÄ› 2010 Ĺľila hlavnÄ› dÄ›tskĂ˝m smĂ­chem. Tak zase za rok.
Společné foto LuŠtěLa zpívá Patnáctiny Autogramiáda Sluneční zátoka
Štěpánka Vrbová
Poslední komentáře
Žádné komentáře.
SROP Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
74077